Theaterplatform PickUp als theaterwerkplaats
Je bent afgestudeerd en hebt allerlei plannen voor het maken van een voorstelling. Je hebt al spelers gevonden die willen meewerken. Nu zoek je nog een plek om de voorstelling te gaan maken en spelen. Om startende theatermakers een kans te geven in het professionele circuit zijn er theaterwerkplaatsen en productiehuizen. PickUp is een werkplaats waar onafhankelijke makers uit elke discipline terecht kunnen. Dans, toneel of muziektheater.

 Aanmelding werkplaats
Je aanmelden voor het gebruik van de werkplaats, kan door contact op te nemen met de artistiek leider van PickUp. Deze kiest mensen uit op basis van bezochte voorstellingen en van projectomschrijvingen. Zorg dus dat hij een goede voorstelling van je te zien krijgt, want dat geeft vaak de doorslag. Maar zorg ook voor een uitgewerkt schriftelijk plan met een CV en een heldere motivatie waaruit blijkt waarom jouw idee een kans verdient. Weet wat je wil, ook qua planning en financiën. Als je voor je plan ergens subsidie hebt aangevraagd, voeg die aanvraag er dan ook bij. Je kunt Marc gewoon bellen, met de vraag om informatie. In principe is PickUp altijd op zoek naar makers. Als je een plan hebt ingediend, wacht dan niet passief op respons. Toon initiatief en zoek zelf na twee weken contact. Wanneer de reactie onverhoopt negatief is, vraag dan waarom je plan afgewezen is.
Je aanvraag kun je richten tot Marc Koolen

 Financiën werkplaats
Wees realistisch met betrekking tot het kostenplaatje. Werkplaatsen bieden vaak alleen de accommodatie en faciliteiten om een voorstelling te maken. PickUp heeft hiervoor geen structurele subsidie. Productiehuizen wel en geven iedere productie dus ook een budget mee voor regisseur, acteurs, decor etc. en beheren dit zelf. Als maker word je betrokken bij het opstellen van de projectbegroting, omdat hierin een weerslag te herkennen moet zijn van de keuzes die jij maakt. Ooit zal je je eigen zaken moeten regelen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de financiën, maar bijvoorbeeld ook voor de productie en publiciteit. PickUp kan je ook helpen een subsidieaanvraag in te dienen.